Κεραμικές κουπίτσες για το λαιμό

Χειροποίητες κεραμικές κουπίτσες για το λαιμό.

1