ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ-ΤΡΟΧΟΥ-ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

 

Μαθήματα κεραμικής τέχνης.Εκμάθηση τροχού και πηλοπλαστικής.Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός.Κάθε έργο που δημιουργείται  είναι δικό σας.